Bloem Blauwig 75% dekking.jpg

"Een alleengeboren tweeling (of meerling) is een persoon die in de baarmoeder (als embryo, foetus of baby) getuige is geweest van het overlijden van één of meer embryo’s of foetussen, wat kan hebben plaatsgevonden binnen enkele dagen na de bevruchting tot en met de geboorte."

Tien procent van alle mensen start in de baarmoeder als twee- of meerling, maar wordt alleen geboren. Een groot deel ervaart hierdoor nadelige gevolgen in hun leven.

Stichting Alleengeboren Tweelingen Nederland (Stichting ATN) heeft als doel de bekendheid te vergroten van het fenomeen alleengeboren twee- en meerlingen.

De stichting is er vooral voor jou als alleengeboren tweeling of meerling. Hiernaast is de stichting er ook voor ouders, docenten, hulpverleners, therapeuten en andere professionals in zowel de reguliere als de alternatieve sector. 

Om de bekendheid van alleengeboren tweelingen verder te vergroten organiseren we groepsbijeenkomsten, workshops, lezingen en congressen. Ook willen we meer bekendheid op dit thema ontwikkelen door literatuur, onderzoeken en kennis uit het werkveld actief te volgen. 

Agenda

Zien we jou op een van onze activiteiten speciaal voor alleengeboren tweelingen?

Over de stichting

Wil je meer weten over de stichting, haar bestuursleden en plannen voor de toekomst?

Contact

Heb je een vraag of wil je meer informatie?

Neem dan contact met ons op!

Congres

De gehele maand november 2021 vond online het tweede congres over alleengeboren tweelingen plaats.