top of page

Als stichting zijn we afhankelijk van financiële giften om onze doelen te kunnen realiseren.

 

De doelen die de stichting onder andere heeft zijn:
- voorlichting geven via de website, informatiepakketten, lezingen en andere kanalen indien noodzakelijk dan wel wenselijk;
- (wetenschappelijk) onderzoeken, het organiseren van lezingen en congressen voor professionals in de zorg en onderwijs om meer bewustzijn te creëren zodat alleengeboren tweelingen beter geholpen kunnen worden;
- het aanleggen van een bibliotheek van (inter-)nationale literatuur;
- het organiseren van een jaarlijks terugkerend congres met nationale en internationale sprekers
- het organiseren van cursussen/trainingen aan individuen, groepen en zorgverleners;
- op termijn het realiseren van een fysieke plek waar alleengeboren tweelingen geholpen kunnen worden.

 

Om deze doelen te bereiken is geld nodig. Daarom zijn we blij met iedere donatie van jou.

Draag je onze stichting een warm hart toe?

Jouw gift, groot of klein is van harte welkom! Meer informatie over de doelen van de stichting.

 

IBAN: NL73 TRIO 033 88 22 828 tnv Alleengeboren Tweelingen 

BIC: TRIONL2U

 

Onze stichting heeft een ANBI status. Uw giften kunnen dus aftrekbaar zijn! Meer informatie over de ANBI vindt u hier.

 
 
Doneer via Paypal:
PayPal ButtonPayPal Button
bottom of page