top of page

Acerca de

Aangestoken Kaarsen

Lustrum Stichting ATN

De stichting bestaat vijf jaar

In 2017 kwam het eerste bestuur bij elkaar om de stichting ATN op te richten met als doel om alleengeboren twee- en meerlingen een gezicht te geven.

Nu, vijf jaar verder, is er al heel veel ondernomen. 

De stichting organiseerde in 2019 haar eerste tweedaagse congres wat een groot succes was. Door de wereldwijde beperkingen ging het geplande congres in 2020 niet door. Dit werd uiteindelijk een online congres gedurende de hele maand november. En afgelopen jaar was er een bijzonder mooie ontmoetingsdag voor alleengeboren tweelingen op 11 september.

De stichting zit niet stil en zal ook de komende jaren van alles organiseren om de zichtbaarheid van en voor alleengeboren twee- en meerlingen te vergoten. 

Woensdag 21 december hebben we een aantal mooie samenkomsten voor jullie georganiseerd.

Praktische info:
10:00 – 11:00 uur   Opening van de dag, koffie uurtje en gezamenlijk feestelijk samenzijn
15:00 – 16:15 uur   Workshops engeltje maken en beeldje kleien (voor klei zorg je zelf, wol krijg je toegestuurd.)
20:00 – 21:00 uur   Rituele afsluiting van de dag

Geef duidelijk aan bij welke bijeenkomsten je aanwezig wilt zijn (ochtend, middag, avond) en welke workshop je in de middag zou willen volgen (mits je hier bij aanwezig kunt zijn). Aanmelding voor de workshops graag vóór 14 december. Aanmeldingen gaan op binnenkomst van aanmelding. Het is niet verplicht om alle drie de momenten aanwezig te zijn. Wil je bijvoorbeeld alleen in de avond deelnemen, dan kan dat.

Deze gehele dag bieden we jullie namens de stichting kosteloos aan. Mocht je een vrijwillige bijdrage, schenking, willen geven dan stellen we dat zeer op prijs. Dit kan via deze link of de rode knop. De stichting ATN heeft een ANBI status wat betekent dat schenkingen fiscaal aftrekbaar zijn.

Geef je op voor 21-12

Vermeld duidelijk waarbij je aanwezig wilt zijn.

Dank je wel voor het invullen
bottom of page