top of page
Ned, met logo.png

Tien procent van alle mensen

start in de baarmoeder als tweeling of meerling, 

maar wordt alleen geboren.

Een groot deel ervaart hierdoor nadelige gevolgen in hun leven.

De stichting Alleengeboren Tweelingen Nederland (stichting ATN) vergroot de bekendheid van het fenomeen Alleengeboren Tweelingen.

De stichting is er in de eerste plaats voor (meerderjarige) alleengeboren tweelingen en meerlingen. Hiernaast is de stichting er voor ouders, docenten, hulpverleners, therapeuten en andere professionals in zowel de reguliere als de alternatieve sector. Om de bekendheid van alleengeboren tweelingen te vergroten organiseren we groepsbijeenkomsten, workshops, lezingen en congressen. Ook volgen we literatuur, onderzoeken en kennis uit het werkveld actief. 

 
Algemeen doel

De stichting heeft als doel in brede zin bekendheid te geven aan het fenomeen Alleengeboren Tweelingen.

De Stichting tracht haar doel te bereiken door onder meer:

- het organiseren van bijeenkomsten voor meerderjarige alleengeboren tweelingen en meerlingen;

- het organiseren van cursussen en trainingen voor individuen, groepen en zorgverleners;
- voorlichting te geven via de website, informatiepakketten, lezingen en andere kanalen;
- middels (wetenschappelijk) onderzoek, het organiseren van lezingen en congressen voor professionals in de zorg en onderwijs meer bewustzijn te creëren zodat alleengeboren tweelingen beter geholpen kunnen worden;
- het aanleggen van een bibliotheek met internationale literatuur;
- het organiseren van een tweejaarlijks terugkerend congres met nationale en internationale sprekers.

De Stichting is een non-profit organisatie.

Activiteiten 2022

'Los met Jos'

Fijne online gesprekken tussen alleengeboren tweelingen in een ontspannen sfeer. Houd de agenda in de gaten voor de nieuwe data vanaf september.

Ontmoetingsdag 11 september 2022

Ruim drie jaar na het live congres in 2019 eindelijk weer een dag voor alleengeboren tweelingen en meerlingen! 

1e Lustrum

Op 21 december 2022 bestaat de stichting 5 jaar! 

Uiteraard gaan we hier aandacht aan besteden.

Activiteiten in eerdere jaren

De Stichting is opgericht op 21 december 2017, op International Womb Twin Day.

 

In 2018 is de website vormgegeven. Er zijn verschillende middagen georganiseerd waarin alleengeboren tweelingen samenkwamen om kennis met elkaar te maken en in gesprek te gaan over het zijn van een alleengeboren tweeling. Ook is begonnen met de voorbereidingen van een tweedaags congres.

In 21 en 22 juli 2019 was het dan zover; het allereerste internationale congres met en over alleengeboren tweelingen in Nederland! Thema van dit congres was (H)Erken de Alleengeboren Tweeling. Het congres, met ongeveer tweehonderd deelnemers, gehouden in conferentiecentrum 'Kontakt der Kontinenten', was een groot succes. Met internationale sprekers, demonstraties, workshops, en voldoende tijd voor discussie, muziek en samenzijn. Dag 1 van het congres richtte zich op het informeren van zorgprofessionals die in hun beroep met alleengeboren tweelingen te maken hebben of kunnen krijgen. Dag 2 was een dag voor en met alleengeboren tweelingen en meerlingen.

Covid-19 gooide roet in het organiseren van een tweede live congres. Live samenkomen bleek niet haalbaar. Dankzij de medewerking van een dertigtal alleengeboren tweelingen en meerlingen èn de nieuwste online mogelijkheden, organiseerden we in 2021 de hele maand november een state-of-the-art online internationaal congres, met simultaan vertaling Nederlands-Engels en Engels-Nederlands. Thema van dit congres was Je tweelingverlies als kracht

Huidige bestuurssamenstelling

Aranka Reeuwijk-Willems

Margo Luberti

Daniëlle van Bakel

Jos van Ham

Beloningsbeleid

De leden van het bestuur genieten geen beloning voor hun werkzaamheden. Zij hebben wel recht op vergoeding van de door hen in de uitoefening van hun functie gemaakte kosten.

ANBI

Stichting Alleengeboren Tweelingen Nederland heeft een ANBI-status. Hierdoor zijn donaties en giften aan onze stichting als aftrekpost in je belastingopgave mogelijk. Stichting ATN draait voor 100% op vrijwilligers en is niet afhankelijk van subsidies. 
Door middel van ondernemend denken, waarbij we onder andere inzetten op de organisatie van bijeenkomsten, workshops, lezingen en congres, proberen wij onze financiën gezond te houden.

Je donatie helpt ons om onze doelen te verwezenlijken.

NL73 TRIO 033 88 22 828 t.n.v.  Alleengeboren Tweelingen 

RSIN: 8582.87.808

KVK-nummer: 70357951

bottom of page